Fanpage

Välkommen till vår fanpage (facts about norms)

Här får du veta mer om normer och hur du upptäcker dessa osynliga regler. Titta gärna på filmen om HBTQ, normer och makt  gjord av Forum för levande historia och utmana dina tankar och föreställningar.

Vad är normer?

I samhället finns det oskrivna lagar och regler som kallas för normer. Normer är föreställningar och idéer om vad som anses okej och inte okej i olika sammanhang. Normer reglerar alltså vad som är ”rätt” och ”bra” men på liknande sätt pekar de också ut vad som är ”fel”. Ett sådant system skapar en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” och påverkar hur makt fördelas i samhället.

Ett exempel på hur normer kan begränsa oss är den här filmen av Machofabriken.

Normer, förändring och ögonöppnare!

Det finns såklart normer som gör att vårt samhälle fungerar. Att stå i kö till kassan är en sådan norm, men det finns också normer som utesluter, är begräsande och kan leda till kränkningar och diskriminering av personer som är normavvikare. Exempel på begränsande normer är heteronormen, CIS-normen eller normer om hudfärg, ålder, längd, vikt och funktionsförmåga.

Fundera på hur samhället är uppbyggt. Vad vi ser på skyltar. Vem eller vilka syns i reklam och hur gestaltas de. Eller kanske ännu viktigare – vad, vem eller vilka ser vi inte?

Normer kan vara svåra att få syn på eftersom de är allmänt godtagna av samhället. Att reflektera över vad vi ser i reklam och inte, är ett sätt att synliggöra normer. Ett annat sätt att identifiera och synliggöra normer är att bryta mot dem. Nästa gång du åker rulltrappa, ställ dig precis bakom personen som åker framför dig eller precis bredvid. Du kan också prova vilka reaktioner du får om du sätter dig bredvid en okänd person på bussen och frågar om hen har haft en bra dag.

Här är ett exempel på hur normer vi inte ens kanske tänker på påverkar oss.

Ja det är en reklamfilm men vi har ingenting med företaget som gjort videon att göra. Vi tycker bara att de har fångat upp en väldigt viktig poäng på ett stärkande och bra vis. Hoppas ni kan se det och tycker det också!

Det är viktigt att förstå att olika normer existerar i olika sammanhang. En norm på ett ställe inte behöver vara norm på ett annat. Vad som tillskrivs som norm skiftar exempelvis mellan religioner, kulturer, generationer, länder och yrken. Ta till exempel tatueringar, för den yngre generationen är tatueringar vanligt medan äldre generationer förmodligen har en annan uppfattning. Ett annat exempel är att man i Frankrike hälsar med att ge kindpussar medan vi i Sverige skakar hand.

Normer påverkar alltså oss i vardagen och de påverkar vad vi tror är möjligt och inte. Vi är med och skapar och formar samhället utifrån normer. Det betyder att de också påverkar oss i de val vi gör och inte gör.  Det kanske låter hopplöst men genom att vara medveten om normers betydelse och hur de kan påverka dig kan du utvidga det du tror är möjligt och göra medvetna val.