Om jagvagar

Tankeställare och inspiration

Jagvagar är tänkt att fungera som tankeställare och inspiration för att uppmuntra till medvetna studie- och yrkesval utan påverkan av begränsande normer.

Blekinges arbetsmarknad är könsuppdelad med många kvinnor som jobbar inom vård, omsorg och grundskola och många män som jobbar med yrken inom hantverk, industri, teknik och försvar.

Vi vägrar tro att kön bestämmer hur bra vi passar för en utbildning eller utför ett yrke men faktum är att flickor och pojkar, kvinnor och män väljer att studera på olika program och arbetar fortfarande på olika jobb inom olika branscher. Normer i samhället begränsar oss.

Jagvagar är en sida som vill inspirera och utmana samhällets och ditt tänk om vad som är möjligt och inte. Här har vi samlat information, material och erfarenheter, från ungdomar, näringsliv och andra normkreativa projekt. Vi lyfter också fram personer som gjort normbrytande val.

Vad är det som gör att vi väljer det vi väljer?

Vår förhoppning är att du funderar över varför du har gjort och gör vissa val eller gillar vissa saker och andra inte. Vi hoppas att du vågar utmana dina föreställningar om vad som är möjligt och att du utan att påverkas allt för mycket av föräldrar, kompisar och det omkringliggande samhället tar beslut som passar bäst för just dig.

För att kunna göra aktiva val behövs kunskap. Vi har intervjuat personer som gjort normbrytande val och våra sommarjobbsteam har spelat in videos från olika arbetsplatser. Det här är dock bara en bråkdel av vad som finns att välja. Var nyfiken och sök kunskap.

Vi som har gjort den här sajten är:

Sommarjobbsteamet (för att få så intressant innehåll som möjligt anlitade vi ett crew som går på gymnasiet eller precis hade tagit studenten): Derbi Ahmed, Agnes Brede, Felix Kroon, Lovisa Sonesson, Seyed Mustafa Mohseni och Therese Morin.

Agnes Magnusson, Christian Fernlund, Neelum Bhatti och Malin Faraasen i regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt som Region Blekinge har drivit på uppdrag av Tillväxtverket. Caroline Åkeborn som har gjort porträtten till Vi vågade och Ola Åkerborn och Joakim Lenell och Elin Mikmar som tagit bilderna.

Stort tack till alla som har hjälpt oss – Studie- och yrkesvägledarnätverket, Karlskrona kommuns studie- och yrkesvägledare och personal på Navigatorcentrum runt om i Blekinge för tips och support.

Om du undrar över något mejla till malin.faraasen@regionblekinge.se