Kommendörkapten på Tredje sjöstridsflottiljen

Anna Öhrn

Karlskrona | 48 år

Redan som ung upplevde Anna Öhrn militära influenser i sin närhet. Hennes far var FN-observatör och hon växte upp i en stad med stor marin prägel. Efter en lång resa inom Försvarsmakten är hon numera kommendörkapten på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona.

När Anna gick i femte klass fick hon för första gången följa med sin familj utomlands, eftersom hennes far arbetade som FN-observatör i Mellanöstern. Under gymnasietiden blev det återigen en vända, så Anna fick uppleva att bo i både Syrien och Israel. Det uppskattar hon i dag.

– Inom Försvarsmakten finns möjligheter att ta med sin familj på olika uppdrag, bland annat inom EU och NATO, men även på andra sorters utbyten. Det är en bra möjlighet som kan vara berikande för barnen.

Enda kvinna ombord

Anna är född och uppvuxen i Göteborg, en stad med en rik marin historia. Som ung var hon segelledare och tävlade i lagidrott. Hon tror att miljön hon växte upp i, tillsammans med utlandsvistelserna, kan ha påverkat hennes yrkesval. 1989 gjorde Anna värnplikten och bestämde sig sedan för att fortsätta inom Försvarsmakten.

– När jag gjorde värnplikten var jag ensam kvinna på den ubåt jag tjänstgjorde som radiosignalist på. Jag fick själv ansöka aktivt om att få göra värnplikten och som tjej krävdes föranmälan till officershögskolan, annars blev man inte kallad. Väl på plats tyckte jag att allt var intressant och utmanande. Jag förstod att jag var ovanlig, men såg det som spännande. Visst kunde man uppleva attityder, men jag blev aldrig utsatt för något. I dag är reklam en viktig del i rekryteringen, eftersom den når ut på ett annat sätt i samhället än den gjorde när jag skulle göra värnplikten. På den tiden var det tjejer som fått höra från sina äldre bröder eller kompisar om värnplikten och som då ville söka. I dag är det betydligt fler kvinnor som söker jobb inom Försvarsmakten.

Alla är lika lämpade att försvara

Enligt Anna så behövs både kvinnor och män inom alla delar av myndigheten.

– Det är lika naturligt för kvinnor att försvara vårat samhälle som för män. Tidigare har traditionen exempelvis varit att mamman har lagat maten, men så är det inte längre. Det ser vi bland annat på våra barn som inte bryr sig om ifall det är mamma eller pappa som gör hushållsarbetet. Nu är det lika naturligt att både kvinnor och män röstar, men så var det inte för hundra år sedan. Kvinnor har alltid varit en del i att försvara landet i krig, fast på olika sätt.

Steg i graderna

Efter värnplikten sökte sig Anna till Marinens Officershögskola. Hon blev sambandsbefäl på en robotbåt i Fjärde ytattackflottiljen och jobbade därefter som officer på HMS Falken i skoldivisionen. Hon studerade också till civilingenjör, samtidigt som hon om somrarna läste militära kurser som gav henne en kaptensexamen. Senare fick hon en stabstjänst på Högkvarteret, efter att ha studerat till örlogskapten. Anna har även hunnit med att jobba med tekniksystem, vara logistikchef och studera högre stabsutbildning. I dag är hon kommendörkapten inom tredje sjöstridsflottiljen.

– Det är det som är tjusningen med att arbeta inom Försvarsmakten, att det är så brett. Många ser den grönklädda soldaten, men det finns så otroligt många andra områden att arbeta inom. Man kan arbeta som lärare, med utveckling, tekniska system, som del i ett förband och mycket annat. Man kan göra olika saker med några års mellanrum.

Planerar för den operativa delen i förbandet

Annas arbete innebär främst ett kontorsjobb i ledningsgruppen, där hon är med och planerar för den operativa delen i krigsförbandet. Det finns en del fysiska krav och det kan se olika ut inom olika förband. Som exempelvis att delta i olika övningar. Annas förband deltar bland annat i militärövningen Northern Coast, som äger rum i mellersta och södra Östersjön. Hon ska snart vara till havs i 17 dagar och därefter är hon ledig en vecka för att umgås med familjen.

Till alla som går i funderingar om att söka sig till Försvarsmakten, säger Anna:

– Jag tycker att man ska bejaka det man är intresserad av. Jag tror det är viktigt att vilja vara en del av laget och att gilla variation om man söker sig till ett liknande yrke inom Försvarsmakten.

Dela: