Officer/Jämställdhetsutvecklare F 17

Totte Ekdahl

Ronneby | 58 år

Som ung sökte Totte Ekdahl utmaningar, vilket ledde honom till att bli elitsoldat. En värld där han upplevde att mobbing och misshandel var en naturlig metod för fostran. I dag är han jämställdhetsutvecklare på F 17 och kämpar för allas lika rättigheter.

Att jobba inom försvarsmakten är ett hedersuppdrag och framtidens yrke.

Totte halkade in på sin karriär av en slump. Han var duktig på idrott, var gymnastikledare och tyckte om akrobatik. Han gillade att jobba med kroppen och att utmana sig själv, när han läste ett reportage i den lokala tidningen om en kustjägare. Detta förändrade hans liv.

 – Jag förstod att inte alla kunde bli elitsoldat och tänkte: ”Det ska jag bli”.

”Jag ville inte ge upp”

Totte ryckte in för att göra värnplikten på Rindö i tio månader, i en miljö som var präglad av vad Totte upplevde handlade om ”rätt tid, rätt plats och rätt utrustning”. Mötet med Kustjägarskolan blev en chock som han kände var mycket jobbig fysiskt, men framförallt psykiskt.

– Befälen visste hur viktigt det var för de frivilliga att vara kvar. Jag upplevde psykisk misshandel när jag hölls kvar på permissionsuppställningarna och missade hemresan över helgen. Att komma sist vid aktiviteter kunde innebära att ens bästa vän blev en tung sten att släpa på under en längre tid. Jag hade ångest varje söndag för att åka tillbaka. Att komma hem och tala om för kompisarna att jag inte hade klarat utbildningen fanns inte på min karta, för det såg jag som ett stort misslyckande. Min tid på Kustjägarskolan förändrade mig mycket.

Blev sjukvårdsinstruktör

Efter värnplikten hade Totte svårt att anpassa sig till det civila samhället och sökte till flygvapnet. Han blev antagen till Officershögskolan i Halmstad. Han var inte motiverad, men allt underlättade när han träffade sin partner på skolan och de bestämde sig för att bosätta sig i Blekinge.

– På F 17 arbetade han med värnpliktiga som Trupputbildare, men efter sex års marscherande och skjutande tröttnade Totte. Han ville göra något annat och fick ett erbjudande om att bli sjukvårdsinstruktör inom Försvarsmakten. Han nappade på erbjudandet och arbetade fram till år 2000 i rollen som sjukvårdsinstruktör, varav tre år på räddningshelikopter.

Blev medinflytandeofficer och påverkade säkerheten

 På 2000-talet blev han medinflytandeofficer och påverkade värnpliktigas utbildning för att förbättra säkerheten och kvalitén. Med sig i bagaget hade han sina erfarenheter från värnplikten.

– Då var det ett auktoritärt system, där mycket makt låg hos befälen. Jag jobbade för medinflytande för värnpliktiga och vi upplyste om metoder för att undvika mobbning och exkluderande. I dag är arbetsmiljön mycket bättre.

Jobbar med jämställdhet och att se individen

Totte fick ett arbetsmiljöpris 2005 av Värnpliktsrådet. I hans nuvarande jobb kämpar han för människors lika rättigheter som jämställdhetsutvecklare.

– Vi ska se varje individ för vilka de är och bygga individen därifrån. Försvarsmaktens värdegrund är öppenhet, resultat och ansvar. Vi jobbar för en inkluderande arbetsplats där alla ska känna sig välkomna. I denna värdegrund ingår jämställdhetsintegrering, jämlikhet och likabehandling. Samhället består av kvinnor och män. Försvarsmakten ska spegla detta. Vi vill ha operativ effekt i vår myndighet, vi blir farligare för en motståndare. 34 procent kvinnor i könsneutral plikt ryckte in till F 17 i september, säger Totte och tillägger att mångfald på en arbetsplats ger bättre arbetsmiljö.

Garanti för demokrati

Enligt Totte är Försvarsmakten en garanti för demokratin och det är en orsak som är skäl till att söka sig till yrket. Han menar att framtidsutsikterna är positiva, då värnplikten har återinförts.

– Vi försvarar Sverige och landets intressen, samt rätten att välja hur vi vill leva. Jag är stolt över att få göra detta. Det är viktigt att vara förberedd för krig som är det yttersta våldet, men i fredstid ska vi vara tjänstemän. Vi har två roller att fylla, krigare och tjänsteman. Vi ska vara chef och ledare med social kompetens.

Det går att tjänstgöra utomlands med lön

De egenskaper som kan behövas för att söka sig till Försvarsmakten är viljan att hjälpa människor och att tycka om att vara ute i skogen.

– Jägarförbanden måste vara fysiskt aktiva. I övrigt går vi mot ett mer stillasittande samhälle inom alla yrkeskårer. Man behöver inte starka muskler alltid, utan bara att kunna använda är hjärnan.

Han anser att en av fördelarna med att jobba inom Försvarsmakten är att det går att tjänstgöra utomlands med lön och samtidigt få en lärdom och upplevelse för livet.

– Jag tycker man ska söka sig till Försvarsmakten. Det finns många yrkeskategorier och man lär sig så mycket, till exempel att samarbeta med olika människor.

Dela: