Skolbibliotekarie

Philip Turner

Karlshamn | 37 år

När Philip Turner gick på Väggaskolan hade han inte en tanke på att han själv skulle jobba där. I dag är han skolbibliotekarie, och trivs mycket bra med det.

Rolig och dynamisk miljö

– Det är ett privilegium att föra intressanta diskussioner och att få vara med i processen när ungdomarna utvecklas och formas, säger Philip.

Efter att ha gått färdigt gymnasiet, så flyttade Philip utomlands. Han bodde i Storbritannien, där han jobbade inom restaurangbranschen.

– Det var lätt att få jobb, svenskar hade ett bra rykte.

Efter perioden utomlands, åkte han hem för att plugga på lärarhögskolan. Han läste pedagogik, men programmet uppfyllde inte den bild som han förväntade sig av högskolan.

– Jag hade förväntat mig mer frihet under ansvar. Därefter hankade jag mig fram på olika jobb, medan jag funderade på vad jag ville plugga till.

Beslutade sig för att bli bibliotekarie

När Philip och hans flickvän bodde i Göteborg hade han en tanke på att bli bibliotekarie. Han studerade då socialantropologi, men när de väntade barn sadlade han om och började på en distansutbildning till bibliotekarie från Borås som hette Biblioteks- och informationsvetenskap. Samtidigt flyttade paret tillbaka till Karlshamn.

– Det var ett bra sätt att knyta ihop säcken på, eftersom jag alltid har trivts i biblioteksmiljö, ända sedan skolgången. När jag studerade var det relativt goda chanser att få jobb, eftersom det var många som skulle gå i pension.

Tror på balans

Under utbildningen blev Philip mer intresserad av litteratur som var riktad mot den yngre generationen.

– När jag gjorde min magisteruppsats valde jag att nischa mig mot barn- och unga. Jag tyckte det var spännande. Så jag gjorde ett slags val, kan man säga. Nu har jag jobbat här på Väggaskolan i fem och ett halvt år, säger han.

Väggaskolans bibliotek har två bibliotekarier som tillhandahåller tjänster till de cirka 1000 ungdomarna på skolan och personer från andra instanser. Bibliotekarierna försöker alltid vara tillgängliga även om de ibland får prioritera. Han berättar att han hört att yrket traditionellt sett är kvinnodominerat och att det troligtvis är en bild som många har fått bekräftat från sina unga skolår.

– Men det är inget jag tänker på, att jag kanske bryter ny mark. Jag tror på en balans framför homogenitet, men att det samtidigt också är personlighetsbundet. Kanske är det så att en del män inte söker sig till yrket för att det inte är så välbetalt. Men i mitt studie- och yrkesval var lönen inget som jag funderade nämnvärt över.

Våga testa och rannsaka ditt val

Philip jobbar med det han vill göra. Arbetsklimatet är bra och han tycker om alla möten med ungdomarna.

– Det är ett roligt yrke! Vi blandar intellektuella sysslor med rutinarbete och samarbetar med lärarna, till exempel när det gäller bokpresentationer, källkritik och gymnasiearbeten. Det finns alltid något att göra och det är ett socialt jobb. Så bilden av en bibliotekarie som en grå mus som låser in sig stämmer inte. Det fungerar inte i praktiken. Ett tips till alla som ska studera vidare är att testa på utbildningen och att rannsaka sitt val. Även ”felval” kan vara lärorika.

Dela: