Områdeschef på Funktionsstödsförvaltningen

Niklas Lindgren

Karlskrona | 52 år

Niklas Lindgren ville gå i sina föräldrars fotspår och bli arbetsledare. Han valde sin mammas bransch och i dag är han områdeschef på funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun.

Niklas Lindgren kände redan som ung att han ville bli arbetsledare. Han valde mellan sjukvården och industrin, sektorer som hans föräldrar arbetade inom. Han provade både att arbeta med byggnadsarbete och som varvsarbetare, men efter värnplikten ville han ändra inriktning och studerade till sjuksköterska.

– Jag började som skötare inom psykiatrin och trivdes som bara den! Efter min utbildning har jag haft arbetsledande funktioner i staten, landstinget och i kommunen.

Har jobbat som områdeschef i sex år

Niklas bor i Karlskrona och som person är han intresserad av natur, resor, fiske och musik. Han är även intresserad av att hjälpa andra på olika sätt och därför blev omvårdnad ett passande område att söka sig till. Eftersom Niklas har en grund som psykiatrisjuksköterska har han även varit utbildningsansvarig på BTH inom detta område. Sin nuvarande position som områdeschef på funktionsstödsförvaltningen fick han för sex år sedan.

– Jag sökte jobbet och fick det, vilket jag är glad för. Det är ett flexibelt jobb och det är roligt att kunna utveckla både brukare och personal. Man försöker göra skillnad genom makt i ett positivt ordalag.

Genomför insatser till brukare med olika behov

Förvaltningen genomför stödinsatser till brukare, som framförallt har psykiska funktionsnedsättningar. I Niklas verksamheter arbetar 30 cirka personer med att hjälpa 100 brukare med diagnoser som bland annat schizofreni, ångest, affektiva tillstånd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan röra sig om att hjälpa till med att handla, uppmuntra och motivera till att vara med i sociala nätverk, städa och att hjälpa till att strukturera livet på olika sätt och vis.

Till personer som söker sig till liknande yrken som Niklas, så ger han tipset att utbilda sig på högskola som sjuksköterska, socionom, beteendevetare eller gå annan arbetsledande utbildning.

– Det är ett varierande jobb, där ingen dag är den andra lik. Jag får se både brukare och personal växa.

Kvinnodominerad arbetsplats

Han berättar att det på hans förvaltning arbetar flest kvinnor som chefer. Endast fem av dem är män.

– Det fungerar bra, men jag tror på en arbetsplats som består av hälften män och hälften kvinnor. Vi har alla olika slags erfarenhet och synvinklar, som är bra och bidrar till jobbet. Så jag tycker att det är bättre med en blandad genusarbetsplats. Jag hoppas att det blir fler män inom förvaltningen inom några år.

Ibland stress på arbetsplatsen

Han ser inte enbart fördelar med yrket.

– Det kan bli en stressad arbetsmiljö och det kan bli svårt att tillgodose allas behov och önskningar. Vi lyder under socialtjänstlagen och LSS-lagen och följer dem. En önskedröm hade varit att ha två verksamheter uppdelade på cirka 10 medarbetare vardera, säger han.

Men det är helt klart att Niklas trivs med sitt jobb och även om hans position förändras, så ser han sig själv fortfarande som chef inom kommunen i framtiden.

Dela: